Werkvelden van arbocertificatie

De Arbowet bevat voor bepaalde typen personen en bedrijven de verplichting te beschikken over een certificaat.

Er zijn zes werkvelden van wettelijk verplichte arbocertificaten. Ieder werkveld heeft zijn eigen certificerende instelling en certificaten, daarmee certificatieschema’s.

 1. Verticaal transport
  – Machinist grondverzetmachine met hijsfunctie
  – Machinist mobiele kraan
  – Machinist autolaadkraan
  – Machinist mobiele torenkraan
  – Machinist verreiker
  – Machinist torenkraan
  – Machinist funderingsmachine
 2. Asbest
  – Deskundig toezichthouder asbestverwijdering (DTA)
  – Deskundig asbestverwijderaar (DAV)
  – Asbestinventarisatiebedrijf (AIB)
  – Asbestverwijderingbedrijf (AVB)
 3. Arbodeskundigen
  – Arbeids- en Organisatiedeskundige
  – Arbeidshygiënist
  – Hogere Veiligheidskundige
 4. Arbodiensten
  – Arbodiensten
 5. Vuurwerk en explosieven
  – Opsporing conventionele explosieven
  – Vuurwerkdeskundige
  – Springmeester
  – Schietmeester
  – Gasdeskundige tankschepen
 6.  Werken onder overdruk
  – Duikarbeid
  – Duikploegleider
  – Duikerarts
  – Duikmedisch begeleider

Registreer uw kwalificaties via Kwalificatie-register zodat uw kwalificaties vindbaar en zichtbaar zijn. Tevens te gebruiken als bewijslast tijdens eventuele controles.

 

Kwalificatie Register verwelkomt 10 nieuw ingeschreven bedrijven

Wederom tien bedrijven die personeel met kwalificaties in de bouwsector en bodemsanering in hebben geschreven in het register. De database met gekwalificeerde professionals groeit!

Een van de bedrijven laat weten dat zij bij (potentiële) klanten aangeven dat de werknemers met één simpele handeling op hun telefoon hun kwalificaties kunnen laten zien, zelfs op de werkvloer. De gekwalificeerde kan namelijk via zijn eigen online omgeving van het Kwalificatie Register de achterliggende documenten (bewijslast) tonen.