Werkvelden van arbocertificatie

De Arbowet bevat voor bepaalde typen personen en bedrijven de verplichting te beschikken over een certificaat.

Er zijn zes werkvelden van wettelijk verplichte arbocertificaten. Ieder werkveld heeft zijn eigen certificerende instelling en certificaten, daarmee certificatieschema’s.

 1. Verticaal transport
  – Machinist grondverzetmachine met hijsfunctie
  – Machinist mobiele kraan
  – Machinist autolaadkraan
  – Machinist mobiele torenkraan
  – Machinist verreiker
  – Machinist torenkraan
  – Machinist funderingsmachine
 2. Asbest
  – Deskundig toezichthouder asbestverwijdering (DTA)
  – Deskundig asbestverwijderaar (DAV)
  – Asbestinventarisatiebedrijf (AIB)
  – Asbestverwijderingbedrijf (AVB)
 3. Arbodeskundigen
  – Arbeids- en Organisatiedeskundige
  – Arbeidshygiënist
  – Hogere Veiligheidskundige
 4. Arbodiensten
  – Arbodiensten
 5. Vuurwerk en explosieven
  – Opsporing conventionele explosieven
  – Vuurwerkdeskundige
  – Springmeester
  – Schietmeester
  – Gasdeskundige tankschepen
 6.  Werken onder overdruk
  – Duikarbeid
  – Duikploegleider
  – Duikerarts
  – Duikmedisch begeleider

Registreer uw kwalificaties via Kwalificatie-register zodat uw kwalificaties vindbaar en zichtbaar zijn. Tevens te gebruiken als bewijslast tijdens eventuele controles.