Kwalificatie-Register als instrument bij ISO9001, VCA en ISO14001

Heeft u een ISO9001, ISO14001 of VCA certificering of werkt uw organisatie hier aan? Bent u nog op zoek naar een instrument om aan de norm voor documentatie van informatie als bewijs van competentie van personeel te voldoen?

Met het Kwalificatie-Register documenteert u al de certificaten van uw personeel, zodat het voor uw organisatie eenvoudig inzichtelijk is wat de competenties van uw personeel zijn.

Conform de NEN-EN-ISO9001:2015 norm moet een organisatie de benodigde competenties vaststellen van de perso(o)n(en) die onder haar gezag werkzaamheden verricht(en).  Daarnaast dient een organisatie te bewerkstelligen dat deze personen competent zijn op basis van de juiste opleiding, training en/of ervaring. Als laatste dient de organisatie geschikte gedocumenteerde informatie als bewijs van competentie bij te houden. Deze norm staat vermeld in 7.2 Competentie a tot en met d.